Ứng tuyển vị trí: [HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC MỸ PHẨM

[HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC MỸ PHẨM

  • Số lượng: 01 Hình thức: Full time
  • Lương: 15.000.000 - 25.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, phụ cấp chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13
  • Địa điểm: Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Rossie
Tuyển dụng ROSSIE tuyển 01 [HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC MỸ PHẨM