ROSSIE, TRẢI THẢM ĐỎ - ĐÓN NHÂN TÀI !

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
New [LONG AN] THỦ KHO
Full time 01 người
6.000.000 - 8.500.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
Full time 02 người
6.500.000 - 8.500.000 + Phụ cấp cơm trưa, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] NHÂN VIÊN QA
Full time 01 người
10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] QUẢN LÝ KHO
Full time 01 người
8.000.000 - 11.000.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] NHÂN VIÊN QC
Full time 01 người
7.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New Nhân viên Telesales
Full-time 02 người
8.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, thưởng chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13. 15/10/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC MỸ PHẨM
Full time 01 người
15.000.000 - 25.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, phụ cấp chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] Chuyên viên Quay dựng (Videographer)
Full-time 02 người
10.000.000 - 20.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, chuyên cần 150.000VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 15/12/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] Chuyên viên Thiết kế (Graphic Designer)
Full-time 02 người
10.000.000 - 20.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13. 15/12/2020 Gửi hồ sơ
New ART MANAGER/DESIGN LEADER
Full time 01 người
15.000.000 - 30.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, phụ cấp chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 15/10/2020 Gửi hồ sơ

TUYỂN DỤNG ROSSIE

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp