ROSSIE, TRẢI THẢM ĐỎ - ĐÓN NHÂN TÀI !

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
New Nhân viên Vận đơn
Full-time 02 người
6.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13. 30/04/2020 Gửi hồ sơ

TUYỂN DỤNG ROSSIE

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp