ROSSIE, TRẢI THẢM ĐỎ - ĐÓN NHÂN TÀI !

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
New [HCM] Chuyên viên Quay dựng (Videographer)
Full-time 02 người
10.000.000 - 20.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, chuyên cần 150.000VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 15/12/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] Chuyên viên Thiết kế (Graphic Designer)
Full-time 02 người
10.000.000 - 20.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13. 15/12/2020 Gửi hồ sơ

TUYỂN DỤNG ROSSIE

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp