ROSSIE

Không chỉ là doanh nghiệp mà cả một gia đình
 
Đến với Rossie, chúng tôi sẽ cho bạn những CƠ HỘI và THỬ THÁCH để bạn tự khẳng định mình bằng chính TÀI NĂNG của bạn.

CƠ HỘI LÀM VIỆC HẤP DẪN CHO BẠN

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
New [LONG AN] THỦ KHO
Full time 01 người
6.000.000 - 8.500.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
Full time 02 người
6.500.000 - 8.500.000 + Phụ cấp cơm trưa, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] NHÂN VIÊN QA
Full time 01 người
10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] QUẢN LÝ KHO
Full time 01 người
8.000.000 - 11.000.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [LONG AN] NHÂN VIÊN QC
Full time 01 người
7.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chuyên cần, trách nhiệm thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New Nhân viên Telesales
Full-time 02 người
8.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, thưởng chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13. 15/10/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC MỸ PHẨM
Full time 01 người
15.000.000 - 25.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, phụ cấp chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] Chuyên viên Quay dựng (Videographer)
Full-time 02 người
10.000.000 - 20.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, chuyên cần 150.000VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 15/12/2020 Gửi hồ sơ
New [HCM] Chuyên viên Thiết kế (Graphic Designer)
Full-time 02 người
10.000.000 - 20.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13. 15/12/2020 Gửi hồ sơ
New [HN] Nhân viên Tư vấn qua fanpage
Fulltime 02 người
6.000.000 -10.000.000 VNĐ/tháng. + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, phụ cấp chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, 31/12/2020 Gửi hồ sơ
New ART MANAGER/DESIGN LEADER
Full time 01 người
15.000.000 - 30.000.000 + Phụ cấp cơm trưa 650.000 VNĐ/tháng, gửi xe 100.000 VNĐ/tháng, phụ cấp chuyên cần 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13 15/10/2020 Gửi hồ sơ

Gia nhập đội ngũ Rossie
ngay hôm nay !